DUBAI (START SURABAYA)

6D5N AMAZING DUBAI ( OCT - DEC )

IDR 14.900.000,-

6D5N AMAZING DUBAI (AUG - SEPT)

IDR 13.500.000,-

7D5N DUBAI – ABU DHABI (NOVEMBER)

IDR 17.900.000,-

7D5N DUBAI – ABU DHABI (SEPT - OCT)

IDR 16.500.000,-

7D6N DUBAI NEW YEAR

IDR 23.900.000,-